Posts Tagged ‘guerra_civil’

“A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil”

Setembro 9, 2008

O vindeiro xoves, día 11, ás 10:00 horas presentarase na Biblioteca da Fundación Caixa Galicia de Santiago, no seo do V curso de formación continua sobre literaturas infantís e xuvenís, o libro A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil. Coordinada por Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López esta nova obra dos membros da Red Temática de Investigación sobre Literatura Infantil y Juvenil del Marco Ibérico (LIJMI) reúne un conxunto de estudos destinados fundamentalmente a aqueles que desenvolven labores de mediación, centrados no tema da Guerra Civil española e a súa presenza na narrativa infantil e xuvenil.

Tras dunha introdución teórica na que se analiza o impacto e a presenza da Guerra Civil nas manifestacións culturais e artísticas das últimas décadas e a abundante bibliografía crítica xerada arredor do tema, inclúense enfoques panorámicos que abordan o tratamento do tema nas literaturas castelá, catalá, galega, portuguesa, vasca, co engadido de dúas achegas que estudan a presenza da contenda española na produción en lingua alemá e inglesa.
O volume inclúe ademais unha selección de obras narrativas nas que se trata a Guerra Civilespañola, dazasete das cales son obxecto dun comentario pormenorizado, co fin de facilitarlles aos mediadores e mediadoras algunha claves de aproximación para o seu uso na educación literaria.